OKRĘGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW

Wykonujemy:

 1. Okresowe badania techniczne (wszystkich pojazdów)
 2. Przeglądy pojazdów:
  – przystosowanych do zasilania gazem
  – zarejestrowanych po raz pierwszy za granicą (pierwsze badania techniczne)
  – skierowanych przez organ kontroli ruchu drogowego lub starostwa, dla których wymagane jest specialistyczne badanie oraz pojazdów w których dokonano zmian przystosowanych do przewozu materiałów niebezpiecznych (ADR)
  – autobusów, których dopuszczalna prędkość na autostradzie i drodze ekspresowej wynosi 100 km/h
 3. inne:
  – umieszczenie w pojazdach cech identyfikacyjnych oraz tabliczek zastępczych
  – badania dodatkowe dla Urzędu Skarbowego.

OKRĘGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW W SOSNOWCU

ul. Zaruskiego 1, 41-219 Sosnowiec
tel./fax +48 32 298 37 38

OKRĘGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW W CZELADZI

ul. Wojkowicka 21, 41-250 Czeladź
tel./fax +48 32 763 78 23

PODSTAWOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW W PSARACH

42-512 Psary, ul. Malinowicka 6
tel.: 32 263-23-54

PODSTAWOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW W JAWORZNIE

43-600 Jaworzno, gen. Feliksa Kamińskiego 7
tel.: 606 936 825